˙·٠•●✘ یڪے یڪـ בפּنہ ✘●•٠·˙
✔از جلو چشمم خفه شووووووووووووو:|