˙·٠•●✘ یڪے یڪـ בפּنہ ✘●•٠·˙
✔ما گه خورمون زیاده...نیازی بشما نیس